TTC2014-TR1-1Všechny soutěžní plavby pro všechny kategorie začínají stejně. Po zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkér na vodu a vplují s ním do KOTVIŠTĚ. Po zaznění povelu „START“ remorkéry samostatnou plavbou vyplují z kotviště minou B2 pravobokem a B4 levobokem.

 

Lehký TT – 1. – 2. – 3.kolo

TTC2014-LTT-1 TTC2014-LTT-2 TTC2014-LTT-3

LTT – 1.kolo
dále proplují 1 a vplují do DOK-LTT. Zde se přiváží k vleku. Na zpětný chod soulodí vypluje z DOK-LTT do PB-B a pokračuje  tak, že mine zaústění DOK-TTT levobokem. Dále B1 – PK2 (zaústění z) – 3 – 2 – B8 – B7 – B6 – B5 – B4 – B2 pravobokem – 1. Vpluje do přístavu a na zpětný chod vplije do PB-B a po změně směru do DOK-LTT, kde provede přistání. Bonus -3b. se započítá, pokud soulodí se nikde nedotkne v přístavu ani bonusové bóje. Přistáním soutěžní plavba končí.
LTT – 2.kolo
dále proplují B1 a vplují do DOK-LTT. Zde se přiváží k vleku. Na zpětný chod soulodí vypluje z DOK-LTT do PB-B a pokračuje  tak, že mine zaústění DOK-TTT levobokem. Dále B1 – REJDA – PK2 (zaústění z) zde provede obrat o 180° a z PK-2 vypluje zaústěním a nebo b. Vpluje do přístavu a na zpětný chod vplije do PB-B a po změně směru do DOK-LTT, kde provede přistání. Bonus -3b. se započítá, pokud soulodí se nikde nedotkne v přístavu ani bonusové bóje. Přistáním soutěžní plavba končí.
LTT – 3.kolo
dále vplují do DOK-J. Zde se přiváží k vleku. Soulodí pokračuje do 1 a na REJDA se závaží musí dotkonout bóje. Dále B8 – B7 – B6 – B5 – B4 – B2 pravobokem – 1. Vpluje do přístavu DOK-J , kde provede přistání. Přistáním soutěžní plavba končí.

 

Těžký TT – 1. – 2. – 3.kolo

TTC2014-LTT-1TTC2014-TTT-2 TTC2014-TTT-3

 TTT – 1.kolo
dále proplují 1, zaústěním kolem PB-B do DOK-TT, kde se přiváží k vleku. Soulodí pokračuje proplutím do PB-A z něj na zpětný chod vypluje a plavbou kolem DOK-TTT vypluje zaústěním. Dále 1 – REJDA – PK2 – 3 – 2 – B8 až B4 pravobokem. Zaústěním kolem DOK-TTT do PB-A ze kterého na zpětný chod propluje do DOK-TTT, kde provede přistání k nárazníků. Tím soutěžní plavba končí.
TTT – 2.kolo
dále vplují do DOK-J. Zde se přiváží k vleku. Soulodí pokračuje do 1 a na REJDA se závaží musí dotkonout bóje. Dále B8 – B7 – B6 – B5 – B4 – B2 pravobokem – 1. Vpluje do přístavu DOK-J , kde provede přistání. Přistáním soutěžní plavba končí.
TTT – 3.kolo
dále proplují 1, zaústěním kolem PB-B do DOK-TT, kde se přiváží k vleku. Soulodí pokračuje proplutím do PB-A z něj na zpětný chod vypluje a plavbou kolem DOK-TTT vypluje zaústěním. Dále 1 – B8 levobokem – B7 pravobokem – B6 levobokem – B5 pravobokem – B4 levobokem – 1. Zaústěním z do PK2, kde provede obrat 180° a vypluje zaústěním a nebo b. Kolem PB-B do PB-A ze kterého na zpětný chod propluje do DOK-TTT, kde provede přistání k nárazníků. Tím soutěžní plavba končí.

Tlačné remorkéry – jednošroubé – 1. – 2. – 3.kolo

TTC2014-TR1-1 TTC2014-TR1-2 TTC2014-TR1-3

TR1 – 1.kolo
dále proplují 1, zaústěním a do PK-2 a vyplují zaústěním k do DOK TLR1, kde se přiváží k vleku. Pokračují proplutím 3 – 2 – 1 – REJDA . Zaústěním z a k propluje PK-2 a v DOK-TLR-1 provede přistání ke žluté bóji.
TR1 – 2.kolo
dále proplují 1, zaústěním a do PK-2 a vyplují zaústěním k do DOK TLR1, kde se přiváží k vleku. Soulodí pokračuje B1 levobokem – B3 levobokem – PK-1 – V1, kde provede přistání k bóji. Couváním vypluje z V1 a pokračuje do PK-1 – B3 pravobokem – B1 levobokem – 3 – 2 a přistání do DOK TLR-1, kde provede přistání a soutěžní plavba končí.
TR1 – 3.kolo
dále proplují 1, zaústěním a do PK-2 a vyplují zaústěním k do DOK TLR1, kde se přiváží k vleku. Pokračují proplutím 3 – 2 – 1 – REJDA . Zaústěním z a k propluje PK-2 a v DOK-TLR-1 provede přistání ke žluté bóji.

 

Tlačné remorkéry – dvoušroubé – 1. – 2. – 3.kolo

TTC2014-TR2-1 TTC2014-TR2-2 TTC2014-TR2-3

TR2 – 1.kolo
dále proplují 1, zaústěním a do PK-2 a vyplují zaústěním k – B1 levobokem – B3 levobokem – PK1 do DOK TLR2, kde se přiváže k vleku. Z doku soulodí pokračuje do V1, kde provede manévr přistání k bóji potom vypluje na zpětný chod z V1 druhým zaústěním a pokračuje PK-1 – B1 pravobokem – B3 pravobokem a do DOK TLR-2, kde provede přistání k bóji. Tím soutěžní plavba končí.
TR2 – 2.kolo
dále proplují 1, zaústěním a do PK-2 a vyplují zaústěním k – B1 levobokem – B3 levobokem – PK1 do DOK TLR2, kde se přiváže k vleku. Z doku soulodí pokračuje do V1, kde provede manévr přistání k bóji potom vypluje z V1 a pokračuje PK-1 – B1 pravobokem – B3 pravobokem a do DOK TLR-2, kde provede přistání k bóji. Tím soutěžní plavba končí.
TR2 – 3.kolo
dále proplují 1, zaústěním a do PK-2 a vyplují zaústěním k – B1 levobokem – B3 levobokem – PK1 do DOK TLR2, kde se přiváže k vleku. Z doku soulodí pokračuje do V1, kde provede manévr přistání k bóji potom vypluje na zpětný chod z V1 druhým zaústěním a pokračuje PK-1 – B1 pravobokem – B3 pravobokem a do DOK TLR-2, kde provede přistání k bóji. Tím soutěžní plavba končí.

Šťastnou plavbu!

Keba