NavigacniZnacky-00S novými manévry pro tug towing nastala potřeba jak v navigačních mapkách pro soutěžní plavbu, kterým říkáme „plánek“, tyto nové manévry vyznačit. V tomto článku si nové značky představíme a vysvětlíme a u již používaných si upřesníme jejich význam.

 

 

Nové značky

NavigacniZnacky-02

Manévr přepřahánídvě fialové šipky proti sobě – označuje místo, kde musí být proveden manévr přepřahání dle platných pravidel pro tug towing.

NavigacniZnacky-06

Vypínač bonusových bodůčerná hvězdička – označuje bóji, branku, popř. část překážky, která je považována za vypínač bonusových bodů dle platných pravidel pro tug towing.

NavigacniZnacky-03

Časový limit pro manévrkolečko s červenou číslicí (vždy v sec.) – označuje dobu v sekundách po kterou musí být předepsaný manévr prováděn. Je li např. kolečko namalováno ve zdymadle, znamená to, že soulodí musí ve zdymadle zůstat po dobu 5 sekund dle platných pravidel pro tug towing.

NavigacniZnacky-04

Obratkolečko se šipkou, počet stupňů v kolečku – pokud je např. v přístavu předepsaný manévr obrat o 180°, bude zde namalováno kolečko se šipkou a uvnitř bude červená číslice 180 a pod.

NavigacniZnacky-05

Konec soutěžní plavbyčerná kotva – označuje místo, kde soutěžní plavba končí a současně bude zastavena časomíra, pokud jsou splněny podmínky pro zastavení časomíry dle platných pravidel pro tug towing.

Používané značky

NavigacniZnacky-01

Šedé kolečkopřerušení plavby – Přerušuje probíhající režim plavby. Označuje např. konec plavby při couvání nebo plavby vpřed, přerušení plavby před manévrem, ukončení samostatné plavby a pod.

Šedý čtverečekzačátek popř. pokračování plavby – Zahajuje nový režim plavby. Označuje např. začátek couvání, nebo plavbu vpřed po provedení manévru, začátek samostatné plavby a pod.

Předepsané couváníčárkovaná čára – označuje úsek plavby, který musí být proplut v režimu couvání dle platných pravidel pro tug towing.

Hranicetenká žlutá čára – označuje hranice přístavů, plavebních kanálů, spojnice bójí, které tvoří branku a pod.

Malé písmeno „z“začátek – označuje začátek plavební překážky (např. plavební kanál, zdymadlo, plavební dráha a pod.)

Malé písmeno „k“konec – označuje konec plavební překážky (např. plavební kanál, zdymadlo, plavební dráha a pod.)

Malé písmeno „u1“zaústění – označuje zaústění do přístavů a doků, pokud je jich více jak jedno.

Keba