stavbatrateTěsně před soutěží alespoň plánky tratí. Vzhledem k předpovědi počasí jsem navrhl jednoduché a kratší tratě s jedním složitějším manévrem. Pro tlačné remorkéry jsou dvě nové překážky. jedna s jeřábem a druhá s nákladní vanou. Snad se budou líbit. Vlečné remorkéry mají náročnější přístav, kde se dají nasbírat body již při vyplování z přístavu. Samozřejmě nechybí ani bonusy! Přepřahání vzhledem k místním podmínkám jsem raději vynechal.

Lehký tugtowing

TTC04-LTT-1-3

TTC04-LTT-2

Těžký tugtowing

TTC04-TTT-1-3

TTC04-TTT-2

Tlačné remorkéry s jedním šroubem

TTC04-TR1-1

TTC04-TR1-2

TTC04-TR1-3

Tlačné remorkéry s více šrouby

TTC04-TR2-1

TTC04-TR2-2

TTC04-TR2-3

Keba