TTC02-0002.jpgTratě do Jindřichova Hradce tentokráte navrhla jihomoravská sekce. Pokud bude někomu popis tratí trochu nesrozumitelný, nalezne pod jejich popisem výkladový slovníček, který vše usnandní. Pro méně zdatné lingvisty jsou připraveny názorné vizualizace, které jakékoliv pochyby vyloučí. Musím říct opravdu skvělá práce!

Vizualizace soutěžní tratě

TTC02-0001.jpg TTC02-0002.jpg
TTC02-0003.jpg TTC02-0004.jpg

Kategorie lehký Tug Towing

Jede se s vlekem Malý Kačer.

LTT 1.kolo

TTC02-LTT1.jpg

Start z kotviště, remorkéry zajedou do zdymadla Pila pali, kde se zastaví na 3 sekundy. Poté pokračují do přístavu pro LTT, kde převezmou vlečné lano. Poté soulodí opustí přístav couváním, propluje šlajsnou, dále obepluje levobokem Zdéchnuté vostrov a vpluje do Betálné brzdy, kterou musí proplout ve stanoveném kurzu (při couvání je možné, aby couvající remorkér dočasně opustil prostor kanálu). Po opuštění překážky soulodí dojede k Vylochčené rejdě, kde zakotví vlek o dvě bóje po dobu 3 sekund. Následuje Makův lomcovák, po jehož proplutí soulodí v kurzu obepluje Zbytečné vobchvat a zamíří do přístavu pro LTT, kde provede manévr přistání a tím soutěžní plavbu ukončí.

LTT 2.kolo

TTC02-LTT2.jpg

Sténá cébračka, nemusíš nic gómat, šecko už kóříš, žádný fedry. Škopek hodí veksl jak šaukle, vemeš fofrem kramle a kalíš jak když hrneš  krtkem na Slintáč. A seš v cajku.

/překlad pro Čechy:  Druhé kolo je stejné jako první, není se čeho bát. Jen je potřeba si v hlavě přehodit směr a jet. A pak to bude bez problémů. „Hrnót krtkem na Slintáč“ je ustálené rčení pro bezproblémovou jízdu metrem na I.P.Pavlova 🙂 /

LTT 3.kolo

TTC02-LTT3.jpg

Start z kotviště, remorkéry zajedou do zdymadla Pila pali, kde se zastaví na 3 sekundy. Poté pokračují do přístavu pro LTT, kde převezmou vlečné lano. Dále soulodí vyouvá z přístovu a pokračuje do bazénu Staré rybál, kterým projede (v bazénu je vypínač bonusových bodů). Dále obepluje levobokem Zdéchnuté vostrov, propluje šlajsnou a zamíří do přístavu pro LTT, kde provede manévr přistání a tím soutěžní plavbu ukončí.

Kategorie těžký Tug Towing

První kolo se jede s vlekem Polymorf, druhé a třetí s Velkým Kačerem.

TTT 1.kolo

TTC02-TTT1.jpg

Start z kotviště, remorkéry zajedou do zdymadla Pila pali, kde se zastaví na 3 sekundy. Poté pokračují do přístavu pro TTT, kde převezmou vlečné lano. Soulodí vycouvá z přístavu, propluje šlajsnou, dále obepluje pravobokem Zdéchnuté vostrov a vjede do Vondrovy vasrůvky. Zde provede obrat o 180°

libovolným směrem a pokračuje do Starýho rybálu, kde provede přistání k bóji. Po odpočítání 3 sekund rozhodčím pokračuje bazénem kolem vypínače bonusových bodů. Pokračuje mezi dvěma červenými brankami, projede v kurzu mezi červenou a žlutou a zamíří do přístavu pro TTT, kde provede manévr přistání a tím soutěžní plavbu ukončí.

TTT 2.kolo

kurz TTT 2

Sténá cébračka, nemusíš nic gómat, šecko už kóříš, žádný fedry. Škopek hodí veksl jak šaukle, vemeš fofrem kramle a kalíš jak když hrneš  krtkem na Slintáč. A seš v cajku.

TTT 3.kolo

kurz TTT 3

Start z kotviště, remorkéry zajedou do zdymadla Pila pali, kde se zastaví na 3 sekundy. Poté pokračují do přístavu pro TTT, kde převezmou vlečné lano. Soulodí vycouvá z přístavu a vjede do Betálné brzdy, kterou projede a zamíří k Paklu vostrovů, kolem nichž projede ve stanoveném kurzu. Poté zamíří do přístavu pro TTT, kde provede manévr přistání a tím soutěžní plavbu ukončí.

kategorie Tlačné remorkéry

Obě kategorie remorkérů projíždí stejnou trať střídavým systémem – jednošroubý, dvoušroubý, jednošroubý, … a to tak, že další remorkér vyráží na trať cca v době, kdy předchozí bude opouštět Špicové vopruz. Jednošroubé tlačí Nákladní vanu, dvoušroubé Fóglovku.

TLR 1.kolo

kurz TLR 1

Remorkér se spustí do doku určeného pro jednošroubý nebo dvoušroubý remorkér a napevno se uváže k vleku. Po startu musí soulodí vycouvat z přístavu a couváním překonat pomyslnou spojnici mezi červenou a žlutou bójkou a to celou svojí délkou. Poté pokračuje do Špicovýho vopruzu, kde se přídí vleku dotkne žluté bóje a pokračuje couváním k druhé žluté bóji, které se dotkne zádí remorkéru. Dále soulodí pokračuje skrz Liberkovo kurvítkoJardově rejdě 1, kde vlek zakotví na dobu 3 sekund. Od rejdy soulodí odcouvá dle kurzu tak daleko, až bude mít za zády Štípnuté maják a poté pokračuje Liberkovým kurvítkem do Vomzáckýho kanálu a následně se mezi žlutou a červenou bójí vrací do startovního doku, kde soutěžní plavbu ukončí dotykem přídě vleku o žlutou bóji.

TLR 2.kolo

kurz TLR 2

Sténá cébračka, nemusíš nic gómat, šecko už kóříš, žádný fedry. Škopek hodí veksl jak šaukle, vemeš fofrem kramle a kalíš jak když hrneš  krtkem na Slintáč. A seš v cajku.

TLR 3.kolo

kurz TLR 3

První část tratě probíhá bez tlačného vleku pouze se samotným remorkérem! Remorkér se spustí do doku určeného pro jednošroubý nebo dvoušroubý remorkér. Po startu musí samotný remorkér vycouvat z přístavu a couváním překonat pomyslnou spojnici mezi červenou a žlutou bójkou a to celou svojí délkou. Poté pokračuje do Špicovýho vopruzu, kde se přídí dotkne žluté bóje a pokračuje couváním k druhé žluté bóji, které se dotkne zádí. Dále propluje do jeřábovýho doku a napevno se přiváže k jeřábu (žádné dotyky se nepočítají). Poté soulodí naznačeným způsobem vycouvá z doku a zakotví v Jardově rejdě 2. Po 3 sekundách dále levobokem obepluje Štípnuté maják a pokračuje k Vomzáckýmu kanálu, který se pro toto soutěžní kolo stává Vomzáckým zdymadlem, a kde setrvá po dobu 3 sekund. Poté pokračuje do jeřábovýho doku, kde soutěžní plavbu ukončí dotykem přední částí jeřábu o žlutou bóji.

Výkladový slovníček:

betálné                perfektní
cébračka             koupání
fedry                    obavy
gómat                  chápat
kóříš                      chápeš
pakl                       větší množství
pila pali                rychle pryč
rybál                     rybník
šaukle                  kolotoč
vasrůvka             voda
vomzáckej          zrádný
vylochčená         vysmátá
zdéchnuté          zdekovat se, utéct