rozhodciOd 1. ledna 2011 začnou platit nová pravidla pro tug towing. Pravidla mají označení  verze 1.8. V tomto článku upozorníme na nejzásadnější změny, kterých naštěstí není mnoho a které byly provedeny na základě praktických zkušeností. Tyto změny byly schváleny na zářijové poradě rozhodčích v Praze.

První změnu najdete v 2. kapitole – typy lodí. Byla stanovena maximální povolená šířka modelu remorkéru na 48cm. Toto pravidlo vychází z doporučení pro stavbu tratě a je odvozena od minimální doporučené šířky branky. Toto pravidlo nebude mít na nikoho praktický dopad. Vleků se toto pravidlo netýká. Pokud se při soutěžní plavbě použije vlek, který je širší než 48cm, musí být této zkutečnosti přizpůsobena trať.

Hned v následujícím bodě – 2.1, je další podstatná změna a to zavedení nové kategorie. Tlačné remorkéry byly rozděleny do dvou kategorií. Nyní se budou dělit na jednošroubé a dvoušroubé. Posuzuje se počet lodních šroubů, které remorkér pohánějí. V případě, že remorkér je vybaven. tzv. dokormidlovávacím zařízením (boční pohon), tak toto zařízení se za pohon nepovažuje.

Další podstatnou novinkou je zavedení pravidla pro situaci, kdy remorkéry plují samostatně z místa startu soutěžní plavby do přístavu a nebo jíného místa, uvázat vlek. Při této situaci mohlo teoreticky vzniknout několik sporných výkladů pravidel. Proto bylo zavedeno pravidlo, které těmto sporným výkladům předchází – viz. 8.kapitola, poslední odstavec.

Podstatné je, že trup remorkéru se nejdříve musí dotknout trupu vleku, ke kterému se bude uvazovat. Symbolicky tak převezme vlečné lano z vleku. Teprve potom se remorkéru může dotýkat soutěžící. Dotyky se počítají do okamžiku, než se remorkér dotkne vleku a to i uvnitř přístavního bazénu!

Po uvázání remorkérů může soulodí vyplout, to oznámí kapitán prostým zvoláním „START“. Vyplouvá li soulodí z bazénu, dotyky se nepočítají. Odráží li např. od břehu, nebo z prostoru kde není zcela jasné, kde je povolen manévr trup o tup, tak se dotyky počítají od okamžiku zvolání „START“.

Když to shrnu. Připlouváte li pro vlek, musí se remorkérem nejdříve dotknout vleku, pak se můžete uvázat a když chcete vyplout, kapitán vždy zvolá „START“. Dotyky při odplouvání neplatí jen v prostoru, kde je povolen manévr trup o trup.

Další úpravy jsou maximálně zpřesňující formulace, které význam pravidla nemění a nebo popis nových překážek a manévrů v příloze pravidel – katalog překážek.

Nová pravidla