poharyttcSezóna 2011 v tug towing cupu přináší dvě výrazné změny oproti předchozím ročníkům. Změna první by měla odstranit některé organizační problémy a změna druhá zatraktivnit celý Tug Towing Cup.

Změna první

Na soutěžním setkání, které se započítává do TTC 2011, může jeden soutěžící startovat maximálně dvakrát v jedné soutěžní kategorii a současně se v jedné kategorii nesmí startovat dvě družstva ve stejné složení.

Změna druhá

Byl změněn bodovací systém. Body se budou přidělovat až do desátého místa. Uvidíme jak se tento systém osvědčí a zda přinese očekávané.

Keba